QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT BƯU CHÍNH

Tháng 1/2011, Luật Bưu chính có hiệu lực

ICTnews - Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII, 423/425 đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua dự án Luật Bưu chính, đạt tỷ lệ 85,8%.Luật Bưu chính sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2011.