•  028.66849205 Hotline: 0963883857
  •  info@jitt.vn

Tra cứu bảng kê cước

Khách hàng:

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: 0

Tiền thuế GTGT (VAT): 0

Tổng cộng tiền thanh toán: 0

STT Ngày Bill Đích đến Dịch vụ Số kiện T/L(kg) Cước chính Phí khác Tổng tiền